Tanıtım

 

SDÜ HUKUK  FAKÜLTESİ

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bakanlar Kurulu'nun 12/8/2008 tarih ve 2008/14045 sayılı Kararı (RG.04.09.2008-26987) ile kurulmuştur. Üniversitemizin yeni fakültelerinden biri olan Hukuk Fakültesi, genç ve dinamik eğitim kadrosuyla, Türk yükseköğretim sisteminin ve Üniversitemizin vizyonuna bağlı, evrensel hukuk değerlerinin savunucusu hukukçular yetiştirmek amacıyla, 2009-2010 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 2013 yılından itibaren de yeni ve modern binasında eğitim verilmeye başlamıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun hukuk fakülteleri ile ilgili almış olduğu 24.11.2010  tarihli kararı ile Fakültemiz'de Kamu Hukuku ve  Özel Hukuk Bölümleri kurulmuştur. Öğrencilerimiz açısından Fakültemizde bölüm ayrımı bulunmamakta olup, bölümler akademik yapılanma amacıyla, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olarak kurulmuştur. Öğrencilerimiz her iki bölümden de aşağıda ki tabloda görülen dersleri alacaklardır.

 

Kamu Hukuku Bölümü

Özel Hukuk Bölümü

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER

 

Hukuk Fakültesinin genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu ile geleceğin hâkim, savcı, avukat ve diğer hukuk mesleklerine eleman yetiştirmek için her türlü gayreti gösterilmektedir. Fakültemiz yeni kurulmuş olmasına rağmen eğitim kadrosu tecrübeli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Fakültemizin üçü profesör, ikisi doçent, beş yardımcı doçent olmak üzere kadrolu on öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Üniversitemizin diğer fakültelerindeki öğretim üyelerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır. Ayrıca Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İSFEN Fakültemizde hem lisans hem de yüksek lisans derslerini vermektedir. Öğretim kadromuzu güçlendirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu doğrultuda Üniversitemiz ve Fakültemiz adına toplam 7 kişi yüksek lisans ve doktora öğretimi yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yurtdışına gönderilmiştir.

 

Ø  Etkin öğretim, öğrenci ile öğretim üyesinin yüz yüze, iletişim içinde yapılan öğretimdir. Bu amaçla öğrencilerimizin kaliteli öğrenim görmeleri için, iki şubeli eğitim verilmektedir. Yine bu hedef doğrultusunda Üniversitemiz kapsamında Fakültemizdeki eğitim-öğretimi Bologna Süreci olarak ifade edilen Yüksek Öğretimde Avrupa Ortak Eğitim alanına uyumlu hale getirilmiştir. Fakültemiz, Bologna sürecinin gereklerini yerine getirmiş Türkiye’deki az sayıdaki hukuk fakültelerinden birisidir.

 

Ø  Fakültemizde en az bir yabancı dilin iyi derecede öğrenilmesini hedeflemekteyiz. Bu amaçla, temel yabancı dil derslerini takiben seçmeli mesleki yabancı dil dersleri verilmektedir.

 

Ø  Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden birisi olan Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye’nin AB eğitim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanlarının Avrupa’daki üniversitelerle karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus Programı çerçevesinde çok sayıda üniversite ile anlaşmalar yapmıştır. Hukuk Fakültesi olarak Avrupa’da dört hukuk fakültesi ile ikili işbirliği anlaşması yapılmış olup, bu anlaşmalara yenilerini eklemek için görüşmeler devam etmektedir.

 

Ø  Yine yurtiçindeki diğer üniversitelerle karşılıklı değişimini sağlayan Farabi Programı çerçevesinde çok sayıda üniversite ile anlaşmalar yapmıştır.

 

Ø  Fakültemiz öğrencilerine diğer fakültelerde çift anadal yaparak ikinci bir diploma ve yandal eğitimi yaparak sertifika alma imkanı sağlanmaktadır.

 

Ø  2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başlanmıştır.

 

Ø  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başlanmıştır.

 

Ø  Fakültemizde başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verme imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı kapsamında Fakültemizde de öğrenciler çalıştırılmaktadır.

 

Yayın Tarihi: 26/03/2012
Okunma Sayısı: 30220