KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

KALİTE KOMİSYONLARI

Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Kariyer Temsilcileri için TIKLAYINIZ.
Uzaktan Eğitim Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Birim AR-GE Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Akademik Teşvik Ödeneği İnceleme Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Birim Paydaşlar Listesi için TIKLAYINIZ.
Mezuniyet Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Komisyonu için TIKLAYINIZ.

Akademik Teşvik Ödeneği İnceleme Komisyonu için TIKLAYINIZ.

Tek Ders Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Muafiyet ve İntibak Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yeniden Atanma Değerlendirme Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Oryantasyon Komisyonu için TIKLAYINIZ.
Birim Danışma Kurulu İçin TIKLAYINIZ.
 

RAPORLAR

Hukuk Fakültesi Birim Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Kalite Süreci Bilgilendirme Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu (2023) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu (2022) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Ar-Ge Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Ar-Ge Raporu (2022) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Ar-Ge Raporu (2023) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Çapraz Akran Değerlendirme Formu (2022) için TIKLAYINIZ.

Hukuk Fakültesi Çapraz Akran Değerlendirme Formu (2023) için TIKLAYINIZ

Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Gündemleri (2022-2023) için TIKLAYINIZ.

TOPLANTI TUTANAKLARI

07.10.2021 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
02.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
02.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.06.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
21.12.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
27.12.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
17.10.2022 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
28.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
25.10.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ
17.10.2022 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
04.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
04.01.2024 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
21.10.2022 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ
21.12.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ

İYİLEŞTİRMELERİMİZ

 

İyileştirmelerimiz için TIKLAYINIZ.