Birim Danışma Kurulu

Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL

Dr. Öğr. Üyesi Numan TEKELİOĞLU

Av. Merih ÜNAL

Av. Merve İPEK

Av. Mustafa TURHAN