Misyon & Vizyon

Misyonumuz

 

Hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf eden; her platformda kendisini ve savunduğu değerleri ifade edebilecek hukuki bilgi, donanım ve altyapıya sahip; almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği gelişmiş çözümleme kabiliyeti olan; sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş hukukçular yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz 

 

Ulusal ve uluslararası yeterliliği olan; etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan; çalışma ortamı üst düzeyde ve araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olan; kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş; sadece ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşlara değil uluslararası kurumlara da hukuk insanı yetiştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmakla birlikte ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmaları ve eğitim yeterliliği ile kabul gören nitelikli öğretim üyeleri yetiştiren; çevresi ile sınırlı kalmayan bölgesinde ve ülke düzeyinde güçlü bir akademik geleneği olan bir fakülte haline gelmektir.