Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri başladı

    Lisansüstü tez çalışmalarında elde edilen bilgi ve tecrübenin paylaşımı ve ele alınan meseleler üzerine fikir üretimi amacıyla başlatılan “Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri”nin ilk oturumu; 6 Mart 2019 Çarşamba günü, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Haluk Songur, Fakültemiz öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin iştirakinde, Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Tulay’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

    Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İştirak Kurumunun Özel İncelemesi Işığında Suç Örgütleri” konulu doktora tez çalışmasını yürüten Tulay, bu süreçte edindiği bilgi ve tecrübelerini Alman ve Türk hukuk sistemleri ekseninde aktardı. Anlatımında suç örgütlerinin temel düzenleme maddesi olan TCK m. 220’yi esas alan Tulay, suç örgütü suçu ile ilgili karşılaştırmalı bir analiz yaparak, özellikle örgüt liderinin cezai sorumluluğu (TCK m. 220/5) konusundaki hukuki analiz ve önerilerini paylaştı. Program soru-cevap ve genel değerlendirme ile sona erdi.  

Yayın Tarihi: 12/03/2019
Okunma Sayısı: 1023