PROF. DR. OSMAN İSFEN'DEN ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

HAGEN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. OSMAN İSFEN ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZDE

     12 Aralık 2018 Çarşamba günü SDÜ Hukuk Fakültesi konferans salonunda saat 13.30 – 16.30 arasında gerçekleşen ilk derste Ceza Hukukunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar konusu ele alındı. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçların yapısının somut olaylar üzerinden incelendiği bu derste Hagen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İsfen, bu suç tipinde aranacak olan özel bağın nasıl oluşacağına değindi. Tahribatın neticesi ve hareketin tehlikeliliği hususlarının ayrı ayrı incelendiği bu derste, konuyla ilgili Alman hukuk doktrinindeki görüşlerle birlikte, Alman hukukundaki uygulamasına da yer verildi.

     13 Aralık 2018 Perşembe günü sabah saat 10.00 – 12.00 arasında SDÜ Hukuk Fakültesi çatı katı konferans salonunda yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak Ceza Muhakemesinde Tutuklama Nedenleri tartışıldı. Tutuklama tedbirinin hem Türk Ceza Kanunu’ndaki hem de Alman Kanunu’ndaki düzenlenişi karşılaştırılarak açıklanırken, aradaki farklardan ve uygulamada karşılaşılan sorunlardan da bahsedildi.

     Saat 14.00 – 17.00 arasında Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi konulu son dersini işleyen Prof. Dr. Osman İsfen; Türk hukukunda ve Alman hukukunda müdafinin yetkileri üzerinde dururken, uygulamadaki sorunların nasıl çözülebileceği ile ilgili öğrenciler ile fikir alış verişinde bulunuldu. İlk defa gerçekleştirilen ve yüksek bir katılım ile tamamlanan ders verme hareketliliği, verimli bir şekilde sona erdi.

Yayın Tarihi: 17/12/2018
Okunma Sayısı: 1062