13 Kasım 2019 Çarşamba

PROF. DR. OSMAN İSFEN 2019 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZDE

09 Mayıs 2019 Perşembe 15:35 tarihinde eklendi | 626 defa okundu

     2019 Bahar Dönemi Erasmus Ders Verme Hareketliliği Kapsamında Hagen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Osman İsfen’in Fakültemize Ziyareti

 

    2 Mayıs 2019 Perşembe günü SDÜ Hukuk Fakültesi konferans salonunda lisans öğrencilerine yönelik olarak saat 10.00 – 12.30 arasında gerçekleşen ilk derste “Ceza Hukukunda İştirak ve Faillik” konusu incelendi. Hagen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İsfen, Alman ceza hukukunda ve uygulamasında konunun nasıl ele alındığını örneklendirdi. Türk ceza hukukundaki uygulama ile Alman ceza hukukundaki uygulamayı karşılaştıran Prof. Dr. İsfen; yalnızca günümüz ceza hukuku uygulamalarına değil gelecekte karşılaşılabilecek uygulamalara da dikkat çekti.

 

    Aynı gün saat 14.00 - 17.00 arasında ise “Türk ve Alman Ceza Muhakemesinde Online Arama, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ve Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi” başlıkları ele alındı. Prof. Dr. İsfen; online aramanın TCK m.134’te düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma koruma tedbirinden farklı olan kısımlarını açıkladı. Online aramanın fiziki olarak bir elkoyma olmadığının altını çizen Prof. Dr. İsfen, yapılan aramanın arama yapılacak kişinin internet bağlantısı üzerinden bilgisayarına sızılarak dosyalarının ve diğer bilgilerinin aranması olarak açıklanabileceğini belirtti. Alman Anayasa Mahkemesi’nin önleyici amaçla iletişimin dinlenmesi ve kayıt altına alınması hususuyla ilgili olarak “İletişim devam ederken konuşulan şeylerin özel hayatın çekirdek kısmına ait olduğu, böyle konuların söz konusu olduğu durumlarda kaydın kesilmesi gerektiği, eğer öncesinde kayıt altına alındıysa silinmesi gerektiğine” ilişkin kararından bahsederek bu karar doğrultusunda Alman hukukunda yasal düzenleme yapıldığına değindi.

 

    Şifreli iletişim araçlarının dinlenmesi ve kayda alınması konusunda Almanya’da uygulanan “kaynaktan dinleme” hususundan bahsederek; dinlenilmek veya kayda alınmak istenen konuşmaya henüz iletişim başlamadan bir müdahalede bulunulabileceği ancak bir iletişimin söz konusu olması için bu konuşmanın başlamış olması gerekeceğinden bahsedilen olayın kanuni bir düzenlemeye dayandırılabilmesi açısından 2017 yılında Alman kanun koyucunun ilgili maddenin kapsamını genişleterek bu hususu da kanun maddesinde düzenlediği bilgisini paylaştı.

 

    Prof. Dr. Faruk Turhan ise iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınması konusuyla ilgili olarak bahsedilen hususların Türk Ceza Kanunu’ndaki yeri ve düzenleniş biçimi üzerinde durdu. Söz konusu koruma tedbirlerinin temel hak ve özgürlükleri kısıtlama ölçütlerindeki ağırlığa göre bu tedbirlerin uygulanması için aranan şartların da arttığının altını çizen Prof. Dr. Faruk Turhan, madde başlığında belirtilene göre madde hükmünün çok daha kapsamlı bir içeriğe sahip olduğuna dikkat çekti.

DEKANIMIZIN MESAJI

HUKUK ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

HUKUK FAKÜLTELERİ

 

 

LOGOMUZUN ANLAMI

SOSYAL MEDYA