20 Mayıs 2019 Pazartesi

Hukuk Fakültesi Binasının Açılış Töreni Ve Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu Gerçekleştirildi

15 Nisan 2014 Salı 18:44 tarihinde eklendi | 2974 defa okundu

2010 yılında temeli atılan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası tamamlandı. Binanın açılış töreni,  Isparta Valisi Vahdettin ÖZKAN, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın ŞANLITÜRK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman SEYDİ, Prof. Dr. Numan TAMER ile Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ, akademisyenler, SDÜ personeli ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi yeni binasında ilk olarak “Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk TURHAN, 2010 yılında temeli atılan Hukuk Fakültesinin açılış konuşmasında;

”Sayın Valim,

Sayın Belediye Başkanım,

Sayın Başsavcım,

Sayın Rektörüm,

Sayın Isparta Baro Başkanım,

Sayın Rektör Yardımcılarım,

Fakülte Binamızın Yapımına Katkıda Bulunan Değerli Ispartalılar,

Adli, İdari Yargının ve Isparta Barosunun saygıdeğer mensupları

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler,

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasının Açılış Töreni ve Uluslararası Sempozyuma Hoş Geldiniz

Bu gün çok önemli, anlamlı ve özel bir gün: Çünkü, 22 Aralık 2010 tarihinde temeli atılan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasının açılış törenini yapmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.

Saygıdeğer Ispartalılar, açılışını yapacağımız ve içinde bulunduğumuz bu binanın kısa bir geçmişini vermek istiyorum. Fakültemiz Ağustos 2008’de kurulunca, Isparta halkının Üniversitemize katkısını sembolize edecek bir binanın yapılması hususunda Rektörlükçe girişimde bulunuldu. Başta Isparta Valisi, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Isparta’mızın işadamları olan Sizler, bu talebe sessiz kalmadınız. Bunun üzerine o zaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olan Sayın Şükrü Başdeğirmen başkanlığında bir komite kuruldu. Komitenin diğer üyeleri de Iyaş yönetim kurulu başkanı sayın Bahattin Şenol, Altınkereste Firmasının sahibi sayın  Ali İhsan Altınok, işadamı sayın Bedri Ayhan’dan oluşturuldu. Binanın planları yapıldıktan sonra hafriyat çalışmalarını başlatan komite, kısa süre içinde binanın önemli bir kısmını yaptırdı. Binanın yaptırma komitesi başkanı olarak büyük gayret gösteren sayın Başdeğirmen’e ve komitenin diğer üyelerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Hukuk Fakültesinin Üniversitemiz ve Isparta’mız için taşıdığı önemin bilincinde olarak başta saygıdeğer işadamı Şevket Demirel olmak üzere Sizler Binanın yapımına önemli mali ve ayni destekler verdiniz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Binanın yapımını üstlenen Metro İnşaat Şirketi, üstlendiği işi zamanında tamamladığı gibi kendisi binanın yapımına da destek verdi. Kendilerine de teşekkür ediyorum.

 Binanın geri kalan kısmı Üniversite bütçesinden ayrılan ödenekle sağlandı. 2013 Baharında binanın tefrişatı ve donanımların teminden sonra, Eylül 2013’te Binaya taşındık ve burada eğitim öğretime başladık.

Yaklaşık 12.400 metrekare kapalı alana sahip binamız, eğitim-öğretim, idari ve akademik olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Eğitim öğretim kısmı, bu konferans salonu dahil olmak üzere, biri büyük 9 amfi ve 9 derslikten oluşmaktadır. Binanın girişinde kafeterya, üzerinde idari kısım ve Fakülte Dekanlığı yer almaktadır. Binanın girişe göre sağ kısmı akademik birim olarak öğretim elemanlarına ayrılmıştır. Bina içinde kütüphane, mescit ve sosyal alanlar da mevcuttur. Fakülte binamızın içi gayet güzel bir şekilde tefriş edilmiştir. Binamızın tamamlanması ve tefrişatın güzel bir şekilde yapılmasında bütün taleplerimizi yerine getiren Sayın Rektörümüze ve Üniversite Yönetimine de teşekkür ediyorum.

Binamız içinde ayrıca Fakültemiz öğretim üyelerinin gayretiyle kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu da yerleşik durumdadır. Bu binanın Isparta halkının ve kamunun malı olduğundan hareketle, Üniversitemizin diğer birimlerine de kullanma imkanı sağladık. Zemin katın sağ kısımda, Türk Dili Araştırma Merkezi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü yer almaktadır. Yine aynı anlayışla, kendi derslerimiz için kullanmadığımız sınıfları Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin derslerinde kullanılmasına imkan sağladık. Anlayacağınız, bu bina sabahın erken saatinden gece yarısına kadar dersler, konferanslar, toplantılar için sürekli kullanılmakta, bilim öğretilmekte, bilimsel faaliyetler yürütülmektedir.  Binamız şuan Üniversitemizin en modern ve ferah binası olarak ilgi noktasını oluşturmaktadır. Bu açıdan yaptığınız katkıların hiçbir şekilde zayi olmadığını, ülkemizin geleceği olan gençlerin yetiştirilmesi için kullanıldığını bilmenizi isterim.

Değerli Ispartalılar, açılış vesilesi ile Fakültemiz hakkında da bazı bilgiler vermek istiyorum. 2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Fakültemizin 623 öğrencisi bulunmaktadır. Yurt dışından gelen yabancı uyruklu 14 öğrencimiz de  öğretim görmektedir. Fakültemiz, Türkiye’nin saygın ve tercih edilen bir hukuk fakültesidir. Yetkin ve idealist bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosu ile iyi bir hukuk eğitim veriyoruz. Haziran ayında mezun olan ilk öğrencilerimiz, Kasım ve Aralık aylarında yapılan hakimlik ve savcılık sınavlarının yazılı aşamasında çok büyük bir başarı elde ettiler; aynı başarının sözlü sınavında da devam edeceğini umuyoruz. Öğrencilerimiz Üniversitemizin her türlü faaliyetlerinde çok etkin bir şekilde görev almaktadır. Fakülte öğrencilerimizin kurmuş olduğu Hukuk ve Adalet Kulübü hukuk eğitimi ve sosyal alanlarda çok sayıda faaliyet gerçekleştirmektedir.  Fakültemizin çok tercih edilen bir Fakülte olmasının bir başka delili, diğer hukuk fakültelerinden yatay geçişte büyük bir ilgi görmesidir.

Değerli Konuklar, bu açılış programı vesilesiyle Fakültemiz öğretim kadrosu hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Şua an 10 öğretim üyemiz (Yardımcı doçent, doçent ve profesör), 13 araştırma görevlimiz, yurt dışında Fakültemiz adına doktora yapan 8 araştırma görevlimiz olmak üzere toplam 30 öğretim elemanımız bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu kadroyu güçlendirmeye devam edeceğiz. Hocalarımız, hukuk öğretimini, bir idealin gerçekleştirilmesi bilinciyle yapmaktadır. Hukuk öğretiminde hareket noktamız, hukuki sorunların çözümde analitik düşünebilen, gerekçe üretebilen ve uygulamayı da yakından takip eden bir metoddur. Derslerimizde, hukukçunun bağımsızlığı kadar tarafsızlığının da önemli olduğu, hakkaniyet düşüncesinin hukuki sorunların çözümünde esas olması gerektiği bilincini yerleştirme gayreti içindeyiz. Bunun sonucu olarak öğrenicilerimiz Üniversite içinde çok etkin olmakla birlikte sosyal sorunların cebir ve şiddete başvurularak çözülemeyeceğinin bilinci ile hukuka aykırı hiçbir olaya karışmamıştır. Bu bina tam anlamıyla hukukun hakim olduğu bir vadidir. Öğrencilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Hocalarımız, hukuk öğretimi yanında, birçok kanun tasarısının hazırlanmasında,  Anayasa çalışmalarında etkin olarak görevler almaktadır. Başta Isparta Adliyesi olmak üzere bölgemizden gelen bilirkişilik görevleri ile yargı uygulamasına katkıda bulunmakta, Isparta barosu ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığının, Meclis Başkanlığının, Adalet Bakanlığının, Türk Standartlar Enstitüsünün bir çok faaliyetinde Fakültemiz hocaları görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Öğretim elamanlarımızın bu gayretini başta Fakülte sekreterimiz Esin Hanım olmak üzere, idari personelimiz tamamlamaktadır. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Fakültemizdeki bu eğtim – öğretime ta Almanya’dan gelerek katkıda bulunan sayın hocamız  Prof. Dr. Osman İsfen’i  de unutmamamız gerekiyor. Almanya’daki ilk Türk hukuk profesörü olan Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. İsfen, Fakültemize verdiği destekle yukarıda belirttiğim başarımıza katkı sağladı Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Fakültemize destek veren Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Muharrem Kılıç ve Dekan Yardımcısı sayın Mehmet Altunkaya’ya da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hukuk öğretiminde uygulamanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle öğretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu konuda sayın Baro Başkanımız Gökmen Gökmenoğlu, sayın Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Yıldırım ve sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Suat Yürekli aramızda bulunmaktadır. Verdikleri seminerlerle katkıda bulundular. Kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum.

Değerli konuklar, üniversitelerin sadece eğitim öğretim yeri değil, bilimin geliştirildiği araştırma yerleri olduğu bilinciyle Binamızın açılışını bilimsel bir faaliyetle renklendirmek istedik. Bu vesile ile günümüzde hepimizi yakından ilgilendiren helal ve sağlıklı gıda konusunu hukuki açıdan inceleme planıyla uluslararası bir sempozyum düzenledik. Açılış töreninin hemen arkasından sempozyum başlayacak. Akşama kadar devam edecek olan bu bilimi şölenine hepinizi davet ediyorum.

Binamızın yapımına katkı yapan, aramızda bulunan veya bulunamayan Ispartalı yardımseverlere ve Üniversitemiz yöneticilerine şükranlarımı sunuyor katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN konuşmasında; “Şuan burada olmamız birlik beraberliğimizin göstergesidir. Bu okul, devlet-millet işbirliği ile tamamlanmış bir okuldur” diyerek binanın tamamlanmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Üniversitelerin doğası gereği bir yandan evrenselle beslenirken diğer yandan da evrenselden aldığı birikimleri yerelle paylaştığını dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Türkiye’deki üniversite sayısının hızla arttığını ve bundan sonraki süreçte yoğun bir şekilde rekabet yaşanacağını belirtti. İBİCİOĞLU, “Marka olamazsak, kaliteli akademisyenleri ve öğrencileri, donanımı yüksek bireyleri üniversitemize çekmede zorluk yaşarız. Üniversitelerin, ekonomik yapısıyla, sosyal tesisleriyle, bina, teknoloji ve insan kaynaklarıyla, alt yapısıyla cazibesini koruması gerekiyor. SDÜ’nün Isparta ile bütünleşik olarak cazibe merkezi haline gelmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın ŞANLITÜRK, SDÜ’ye büyük önem verdiklerini, Hukuk Fakültesi Binasının yapımına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını, bundan sonraki projelerde de yer almak istediklerini söyledi.

Isparta Valisi Vahdettin ÖZKAN da binanın yapımına katkıda bulunanlara teşekkür ederek Anadolu’nun dört bir yanında yüksek öğrenimin yaygınlaşması, kaliteli eğitimin verilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. ÖZKAN, konuşmasını hukuk fakültelerinin öneminden bahsederek sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte binasının yapılmasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Açılış Töreninin sona ermesinin ardından  “Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN Başkanlığında öğleden önce yapılan “Ceza Hukuku Açısından Helal ve Sağlıklı Gıda” konulu 1. oturumda;

Prof. Dr. Faruk TURHAN “Sağlık İçin Tehlike Oluşturacak Gıda Maddelerinin Üretim ve Ticaretinde Cezai Sorumluluk”

Prof. Dr. Osman İSFEN ise “Alman Ceza Hukuku Açısından Helal Serfitikalı Gıdalarda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” ile ilgili tebliğlerini sundular.

 

Öğleden sonra Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU Başkanlığında yapılan “ÖzelHukuk Açısından Helal ve Sağlıklı Gıda” konulu 2. oturumda;

Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER “Helal Sertifikası Yönüyle TSE”

Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA “Tüketici Hakkı Olarak Helal Gıda ve Üreticinin Sorumluluğu”

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU “Helal ve Sağlıklı Gıda Açısından Dava Yoluyla Tüketicilerin Korunması”

Yrd. Doç. Dr. Banu BOZKURT BOZABALI “Avrupa Birliği Hukuku Açısından Helal Gıda Tartışmaları”

Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL “Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Sertifikası”

Sibel İSFEN “Alman Hukuku Açısından Helal Gıda Bağlamında Yanıltıcı Reklam” ile ilgili tebliğlerini sundular.

Daha sonra Prof. Dr. Osman İSFEN Başkanlığında yapılan “Kamu Hukuku Açısından Helal ve Sağlıklı Gıda” konulu 3. oturumda;

Prof. Dr. Yüksel METİN “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı”

Doç. Dr. Haluk SONGUR “Helal ve Kosher Sertifikasyon Sisteminin Ortak ve Farklı Yönleri”

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN “Gıda ve Diğer Ürünlerin Sağlık ve Helallik Denetimi Sorunu”

TSE Belgelendirme Uzmanı Özhan GÜNDÜZ  “Helal Gıda Sertifikasyon Süreci ve Sonuçları” ile ilgili tebliğlerini sundular.

DEKANIMIZIN MESAJI

HUKUK ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

HUKUK FAKÜLTELERİ

 

 

LOGOMUZUN ANLAMI

SOSYAL MEDYA