Birim Paydaşları Listesi

 • İç Paydaşlar
 • Fakülte öğretim elemanları
 • İdari personel
 • Fakülte lisans ve lisansüstü öğrencileri

 • Dış Paydaşlar
 • Adalet Bakanlığı
 • Türkiye Adalet Akademisi
 • Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Türkiye Barolar Birliği
 • Isparta Barosu
 • Noterler Birliği
 • Mezun Öğrencilerimiz
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Isparta İdare Mahkemesi Başkanlığı
 • Hukuk Fakülteleri