SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisinin Yeni Sayısı Yayımlandı!

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nin (SDÜHFD), TR DİZİN Hukuk ve HEINONLINE veri tabanı ile SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizininde taranan yeni sayısı çıkmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, akademisyenlerin ve araştırmacıların birbirinden değerli eserleriyle 2011 yılının Haziran ayında başladığı yayım hayatına onuncu yılını tamamlamış olmanın gururu ve 2021 yılının ilk sayısı ile devam etmektedir. Dergimizin bu sayısında eser sayısının fazlalığı sebebiyle ve okuyucuyu daha rahat yönlendirebilmek maksadıyla eserler arasında kamu ve özel hukuk tasnifi yapılmıştır.

Derginin 2021/1 numaralı Haziran sayısına ulaşmak için tıklayınız. 

 

Kamu Hukuku Makaleleri

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir - “Brian Tamanaha: Hukuk Teorilerinin “Kayıp Kolu” Işığında Hukuk Kavramını Yeniden Düşünmek”

Dr. Öğr. Üyesi Emin Koç - “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Taşra Teşkilatına Yansımaları”

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan ve Mehmet Turan - “Anayasa Hukuku Bağlamında Medine Vesikası” 

Biruk Paulos ve Dr. Öğr. Üyesi Seydi Çelik - “İfade Özgürlüğü Teorisi Işığında Sosyal Medyada Nefret Söylemini Düzenlemenin Zorlukları” (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik - “Covid-19 Salgını Sürecinde Üniversite Eğitiminde Kullanılan Uzaktan Eğitim Platformlarının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yıldız Özsalmanlı - “Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Kamusal Reformları”

Arş. Gör. Osman Kağan Ergür - “Türk Vergi Hukukunda Terkin Müessesesi” 

Berk Cem Tatar - “Karşılaştırmalı Yargı Kararları Işığında Mahkûmların Haberleşmeye Saygı Hakları”

 

Özel Hukuk Makaleleri

Av. Ekin Cansu Kamacı ve Prof. Dr. M. Fahrettin Önder - “Kambiyo Senetleri ile Makbuz Senetlerinin Benzer ve Farklı Yönleri” 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Egemen Demir - “Kompetenz - Kompetenz İlkesi ve Olumsuz Etkisi” 

Dr. Öğr. Üyesi Gençer Özdemir - “Kripto Paralarin Eşya Niteliği” 

Dr. Öğr. Üyesi Evren Koç - “Aşırı Yararlanmanın Sulhe Etkisi” 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bostancı ve Arş. Gör. Tunahan Çetinel - “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Taleplerinin Usûl Hukukunun Bazı Kurumları Bakımından Değerlendirilmesi” 

Dr. Öğr. Üyesi Nazım Aksoy - “Rusya Federasyonu Yargı Örgütü ve Türkiye Rusya Arasında Hukuk Alanında Adlî (Hukuki ve Ticari) İşbirliği Anlaşması Çalışmasına Yönelik Bir Araştırma”

 

Diğer Çalışmalar

Londra Adalet Müşaviri Süleyman Özar - “Anayasa Mahkemesi’nin Esastan İncelediği Normlar Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nun On Altı Yılı” 

 

 

Yayın Tarihi: 01/07/2021
Okunma Sayısı: 1202