Fakültemizde Hukuk Klinikleri Uygulamaları Başlıyor

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin müfredatında yer almaya başlayan Hukuk kliniği uygulamaları Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de başlıyor. Hukuk kliniği uygulamaları hukuk fakültesi öğrencilerine, lisans eğitiminde gördükleri teorik bilgiyi pratik ile birleştirebilme imkânı tanıması; öğrenciye somut olarak gördüğü sorunları tespit etme ve çözümün bir parçası olmayı mümkün kılması sebebiyle, eğitim modeli olarak önemsenen bir uygulama teşkil etmektedir. Ayrıca dezavantajlı grupların adalete erişimi noktasında da bir sosyal sorumluluk projesi işlevi olan hukuk kliniği uygulamalarının fakültemizdeki ilk örneği “6284 sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Hukuk Kliniği” başlığını taşımaktadır.
SDÜ Akademik Koordinasyon Topluluğu’nun girişimleriyle bir topluluk projesi olarak başlatılan bu uygulama, Hukuk Fakültesi Dekanlığımızın, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve Isparta Barosu’nun iş birliği ve Isparta Emniyet Müdürlüğünün destekleri sayesinde hayata geçirilecektir. Hukuk klinikleri kapsamında öğrencilerin Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözlem yaptıktan sonra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nde staj yapmaları öngörülmektedir. Bu projenin tanıtımı amacıyla fakültemizde 23 Mayıs 2022 ve 24 Mayıs 2022 tarihlerinde değerli konuklarımızın katılımıyla konferanslar düzenlenmiştir.
23 Mayıs 2022 tarihinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Esma SALİM, müdürlüklerinin tanıtımını ve görevini anlatmış ve klinik stajında öğrencilere düşecek sorumluluklardan bahsetmiştir. 24 Mayıs 2022 tarihinde ise Emniyet Müdürü Tarık Ziya TURAN ve komiser yardımcısı Ali İhsan SELKİ fakültemize teşrif etmiş, KADES uygulamasının ve hukuk kliniklerinin tanıtımıyla birlikte müdürlüklerinin iş birliğine açık olduğu hususlara değinmişlerdir.

 

Yayın Tarihi: 27/05/2022
Okunma Sayısı: 244