Dr. Öğr. Üyesi Raziye Aksu'dan Yeni Kitap

Dr. Öğr. Üyesi Raziye Aksu hocamızı, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı isimli yeni kitabı dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

 

 

 

Kitabın Açıklaması

Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının butlanı ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 391'de (TTK) düzenlenmiştir. Butlan, benzetme yapmak gerekirse yemeğin içine konulan bir zehir olup hukuk dünyası bu zehrin kimse tarafından yenmesini istemez. Çalışma yapılırken de yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin TTK m. 391'in bu ağırlığı taşıyıp taşımadığı ve hukukumuzda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığı irdelenmiştir. Bu irdeleme yapılırken, her başlıkta konuyu özümseme açısından ışık tutucu kriterler konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın benzer çalışmalardan farkı, ticaret hukuku ile medeni hukuk ve usul hukuku alanlarını derinlemesine harmanlamasıdır.

 

 

 

Yayın Tarihi: 21/07/2022
Okunma Sayısı: 164