Dr. Öğr. Üyesi Cannur Ercan ve Arş. Gör. Gökhan Ünlen'den Yeni Kitap

Dr. Öğr. Üyesi Cannur Ercan ve Arş. Gör. Gökhan Ünlen Hocalarımızı Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları isimli yeni kitabı dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Kitabın Açıklaması

 

Borçlar hukuku genel hükümler dersini kavrayabilmek için temel kavramlara ilişkin bilgilerin oturmuş olması gerekmektedir. Fakat bu biraz zaman alan bir süreçtir. Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandırıcı işlem ayrımları, hukuki sebep, hakkın ileri sürülebileceği çevre açısından mutlak haklar, nispi haklar ayrımı, yine hakkın konusu bakımından malvarlığı – şahısvarlığı hakları, fiil ehliyeti grupları gibi pek çok temel bilgi olmaksızın Borçlar Hukuku derslerini anlamak mümkün değildir. Bu nedenle kitabın başında, Medeni Hukuka Giriş ile Kişiler Hukuku pratik çalışmalarına yer verilmiştir.
Öğrencinin somut uyuşmazlığın gerektirdiği teorik bilgiyi çok iyi bilse dahi bunu olayı çözümlemek için kullanırken güçlüklerle karşılaşabilecektir. Kitapta teorik bilginin hangi kapsam ve yöntemle somut olaya uygulanacağı belirli bir sistematik izlenerek açıklanmıştır.
Öğretmeyi hedef tutan ve tamamı çözümlü, açıklamalı içeriğe sahip kitapta, kurgu uyuşmazlıkların çözümlerine etraflıca yer verilmiştir. Somut olay çözümüne dahil olmadığı halde öğrencinin aklına takılabilecek meseleler "ek bilgi" nitelendirmeleriyle açıklanmış, çoğu yerde köşeli parantez içi bilgilerle konunun anlaşılması desteklenmeye çalışılmıştır.

 

Yayın Tarihi: 24/05/2024
Okunma Sayısı: 252