Araştırma Görevlisi Dilara KARAGÜL'dan Yeni Kitap

Araştırma Görevlisi Dilara KARAGÜL Hocamızı, Türk Soylu Yabancıların Hukuki Rejimi isimli yeni kitabı dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Kitabın Açıklaması

Türk soylu yabancı statüsüne sahip kimseler imtiyazlı yabancı kapsamında sayılan yabancılardandır. Türk soylu yabancılara tanınan imkanlar ve bu kimselerin diğer yabancılardan ayrıcalıklı oldukları hususlar kapsamlı bir şekilde inceleme altına alınmıştır. Türk soylu ve Türk kültürüne bağlı olan ve İskan Kanunu uyarınca göçmen olarak ülkeye kabul edilen kişilere sağlanan imkanlar ve ayrıcalıklar üzerinde de durulmuştur. İmtiyazlı yabancı olarak kabul edilen Türk soylu yabancıların başta çalışma hakları olmak üzere kendilerine tanınan ayrıcalıklardan hangi koşullarda faydalanabilecekleri öğretide ileri sürülen görüşler, mahkeme kararları ve uygulama çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmanın tez halinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin getirdiği değişiklikler incelenmiş ve bu yeniliklerin getirdikleri hakkında analizlere yer verilmiştir.

 

Yayın Tarihi: 28/09/2023
Okunma Sayısı: 219