2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uygulama Esasları

HUKUK FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UYGULAMA ESASLARI


1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Fakültemizdeki tüm dersler uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.


2. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında devam zorunluluğu aranmayacaktır.


3. Kısa sınavlar isteğe bağlıdır, zorunlu değildir. Ders izlencesinde göstermek ve öğrenci bilgi sistemine girmek koşuluyla öğretim üyeleri kısa sınav yapabilirler veya ödev verebilirler.


4. Bahar döneminde mezun olabilecek öğrenciler durumları hakkındaki bilgileri birim web sayfalarından ve Öğrenci Bilgi Sisteminden (obs.sdu.edu.tr) takip etmelidir.


5. Tüm öğrencilerimiz için araştırma laboratuvarları, kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları ve diğer kampüs imkanları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık olacaktır.


6. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda uygulanacak Tek Ders sınav hakkı Üç Ders olarak uygulanacaktır.


7. Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslerin; ara sınav (vize), ara sınav mazeret, final, bütünleme ve tek ders sınavları daha önce ders izlencesinde belirtilmek ve öğrencilere bildirilmek şartıyla çevrimiçi (online), çevrimdışı (offline), ödev, proje vb. yöntemlerle yapılabilecektir.


8. Uzaktan yapılan derslerin her bir ders saati süresi 20 dakika olacaktır.


9. Derslere devamdan dolayı ek puan verilmeyecektir.

 

İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 16/02/2021
Okunma Sayısı: 1961