Akademik Personel

DEKAN Prof. Dr. Haluk SONGUR

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Faruk TURHAN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Yüksel METiN

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

 İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 


Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Ticaret Hukuku Anabilim Başkanı

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

Doç.Dr. Süleyman DOST                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin AYDIN

İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı  

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÖZKUL

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 

Özel Hukuk Anabilim Başkan Yardıncısı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 


Dr.  Öğretim Üyesi Meltem İneli CİĞER 

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Mücahit AYDIN

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Dr. Öğretim Üyesi Selim CİĞER

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 


  Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emre TULAY

 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 İletişim ve Detay >>

 

 

 Öğr. Gör. Dr. Dursun ÇELİK 

İdare Hukuku Anabilim Dalı 

İletişim ve Detay >>

 

 


Arş. Gör. Ayşe Yaman KAPLAN

 

Anayasa Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Hikmet TOKGÖZ

İdare Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Zehra KORKMAZ

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Ömer ÇON

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Ömer YILDIRIM

İdare Hukuk Anabilim Dalı 

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Zühre ELVAN

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Neslihan DEMİRKOL

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Selman Yavuz GÖKÇE

Ticaret Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Burak ERECE

 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Semiha ÖNDER BALAMAN

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Fırat KESKİN

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Fatma SIRTKAYA

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. İsmail AKBAŞ

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Esin YÜĞRÜK

İdari Hukuk Anabilim Dalı 

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Merve AKKAYA

İş ve Sosyal Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Numan TEKELİOĞLU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


 

Arş. Gör. Şulenur GÖZTEPE

İdare Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Efe BİLKE

İdare Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Damla GÜNDOĞDU

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Aylin ÇIRAKÇI

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Arş. Gör. Mustafa CAN ERMİŞ

 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Gamze KIRLIOĞLU 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


Arş. Gör. Didem ERDOĞAN

Anayasa Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


 

Arş. Gör. Özgenur YİĞİT

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

 


 Arş. Gör. Gökçe TUNÇ

    Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

    İletişim ve Detay >>

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Tansu GÜNDOĞDU 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

İletişim ve Detay >>

 

 

Fakültemize Dışarıdan Destek Veren  Öğretim Üyeleri 


Prof. Dr. Osman İSFEN

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi 

Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA

Medeni Hukuk Öğretim Üyesi 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 


Doç. Dr. Selami TURAN

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat  Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Murat AKSAN

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Necla ÖZTÜRK

Milletlerarası Özel Hukuk Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Banu Bozkurt BOZABALI

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ

Medeni Hukuk Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Faruk Barış MUTLAY

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül BAYKUL

Pazarlama

Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulul Müdürlüğü

 


Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÖZÇELİK

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 


 Dr. Öğretim Üyesi AGAH KÜRŞAT KARAUZ

  Medeni Hukuk Öğretim Üyesi

  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 


Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

Adalet

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 


Okutman Turgut ERMUMCU

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü

 

 


Okutman Elif Ülkü YILDIRIM

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü

 

 


Av. Ahmet KÖKMEN

 

Isparta Barosu

 


Yurt Dışında Eğitim Gören Araştırma Görevlisi Akademik Personelimiz
Ayşe SAYIM Medeni Hukuk A.B.D.
Dursun ÇELİK İdare Hukuku A.B.D.
Hatice Sare TEMEL Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji A.B.D
Işılay KAZANÇ Roma Hukuku A.B.D.
Osman Çetinkaya Uluslararası Hukuk A.B.D.
Sabiha TANRISEVER MilletlerArası Hukuk A.B.D.
Selen UNCULAR İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Abdulkadir ÜNVER İdare Hukuku A.B.D.
Kamer KOÇYİĞİT Medeni Hukuk A.B.D:

 

Yayın Tarihi: 03/03/2017
Okunma Sayısı: 87629