19 Kasım 2018 Pazartesi

Prof. Dr. Faruk TURHAN

23 Ekim 2013 Çarşamba 10:28 tarihinde eklendi | 2351 defa okundu

 

Medeni Usul ve İcra iflas Hukukçuları Birliği (MİHBİR)12. Toplantısı Açılış Konuşması

 

Sayın Yargıtay Daire Başkanım ve Daire üyelerim,

Sayın Cumhuriyet Başsavcım,

Türkiye Barolar Birliğinin Sayın Yönetim Kurul Üyesi

Sayın Adalet Komisyonu Başkanım,

Isparta Baromuzun sayın temsilcisi,

Sayın Dekanlarım,

Hukuk biliminin duayeni saygıdeğer hocalarım,

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Sevgili Öğrenciler

Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği (MİHBİR), Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği’nce organize edilen, “HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler” konulu toplantıya hepiniz hoş geldiniz.

Yeni yürürlüğe giren, hem teori hem de uygulama açısından önem taşıyan Hukuk Muhakemeleri Kanununun önemli ilkelerinin, hukuk biliminin duayenleri, Yüksek mahkememiziin üyeleri, konunun uzmanı olan siz öğretim üyeleri ve elamanları tarafından bir buçuk gün boyunca tartışılacağı böylesi önemi bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan, toplantının düzenlenmesinde görev almaktan Üniversitem ve Fakültem adına duyduğum mutluluk ve onuru huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Bu toplantıyı, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin Başkanı, eski Adalet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Selçuk Öztek hocamızın gayret ve özenli çalışması ve ekibi Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel’in  katkıları ile gerçekleştiriyoruz. Kendileri, bu toplantının Üniversitemizde yapılması kararı öncesinden başlayarak, süreci en ince detayına kadar büyük bir dikkat ve itina ile takip etmiş, toplantının hazırlanmasında büyük emek sarf etmiştir. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum.

Diğer taraftan böylesi önemli ve büyük bir organizasyonun mali yönden finansmanı açısından talebimize tereddütsüz evet diyerek, toplantının yapılmasını birlikte üstlenen Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu ve nezdinde TBB Yönetimine teşekkür ediyorum. Sayın Başkan yurt dışı toplantısı nedeniyle katılamıyorlar; kendilerini TBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Ali Arabacı temsil ediyorlar.

Fakültemizin diğer etkinliklerinde olduğu gibi bu toplantının gerçekleştirilmesinde de Isparta Barosu Başkanı sayın Gökmen Gökmenoğlu Bey destek verdiler. Kendisine ve Isparta Barosuna teşekkür ediyorum. Isparta Barosunun Genel Kurul Toplantısı nedeniyle kendileri daha sonra toplantımıza katılacaklar.

Saygıdeğer Hocalarım, değerli konuklar,

Bu toplantı vesilesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi hakkında kısa bir bilgi vermek ve Türkiye’de hukuk öğretimi ile ilgili güncel bir sorunu da dile getirmek istiyorum. 2008 yılında kurulan Fakültemiz, 2009 yılında eğitim öğretime başlamış ve bu yıl ikinci mezunlarını vermiştir. Fakültemiz, 2013 yılında kendi binasına taşınmış, modern bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 kadrolu öğretim üyesi ve 7.si yurt dışında olmak üzere 22 araştırma görevlisi ile genç ve dinamik bir öğretim kadrosu ile Fakültemizde iyi bir hukuk eğitim öğretimi verdiğimizi düşünüyorum.

Türk hukuk öğretiminin günümüzdeki en önemli sorunlarından birisi artan öğrenci sayısına karşın yeterli öğretim üyesinin bulunmamasıdır. 2009 yılında Fakültemiz eğitim öğretime başladığı zaman Türkiye’deki hukuk fakültesi sayısı 50 civarında iken bu gün (Kuzey Kıbrıstaki 5 fakülte dahil) toplam hukuk fakültesi sayısı 77’ye çıkmıştır. Bunlardan 4’i hariç hepsi eğitim-öğretim vermektedir. 2009-2010 eğitim öğretim yılında hukuk fakültelerinin birinci sınıfın kayıt yaptıran öğrenci kontenjanı 8.358 iken, bu sayı aradan geçen beş yıl içinde 2014 Eylül ayında 16.000’e çıkarak (15.800 civarında) ikiye katlanmıştır. Ancak öğrenci ve fakülte sayısındaki bu artışa paralel olarak öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısında bir artış sağlanamamıştır. Tek başına bu sayısal veriler bile hukuk öğretimi için endişe vericidir. Bu açıdan yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ümit verici olan durum, MİHBİR gibi hukuk kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerle genç akademisyenlerin önünün açılmasıdır. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki, toplantıya katılanların önemli bir kısmını araştırma görevlisi meslektaşlarımız oluşturmaktadır. Yöneticiler ve hocalar olarak genelde Türk Hukuk öğretimine, özelde, medeni usul ve icra iflas hukuku öğretimine verebileceğimiz en önemli desteklerden birinin, kanaatimce, bu genç meslektaşlarımızın önünü açmak, onlar için yüksek lisans ve doktora kontenjanlarını arttırmak ve onların iyi tezler yazmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıya yoğun ilgileri nedeniyle genç meslektaşlarımı tebrik ediyorum.

Son olarak toplantının gerçekleştirilmesine bize destek veren sayın Rektörümüze ve Üniversitemiz yönetimine de teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz görevi nedeniyle il dışında bulunmaktadır. Kendisinin toplantının başarılı geçmesi dileklerini ve hepinize selamlarını iletmek istiyorum.

Böyle bir toplantı, Fakültemiz öğrencilerinin Medeni Usul Hukukunun duayen hocalarını da tanıma, onları dinleme imkanı sağladı. Yoğun katılımları için öğrencilerimize de teşekkür ediyorum.

Yarın öğleye kadar sürecek toplantının verimli geçmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

 

Prof. Dr. Faruk Turhan

Süleyman Demirel Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Dekan

DEKANIMIZIN MESAJI

HUKUK ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

HUKUK FAKÜLTELERİ

 

 

LOGOMUZUN ANLAMI

SOSYAL MEDYA