20 Mayıs 2019 Pazartesi

Hukukun Birleştirilmesi: Girişimler ve Çabaları Konulu Konferansı

22 Aralık 2016 Perşembe 14:18 tarihinde eklendi | 1225 defa okundu

  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Hukukun Birleştirilmesi: Girişimler ve Çabalar” konulu bir konferans düzenlendi.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özsunay, hukukun tarihsel gelişimi ve birleştirilmesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

   Tarihsel süreçte devletlerarasında kara ve deniz ticaretinin artışı, toplumların birbirleri ile etkileşimlerini arttırmış ve bu gelişme devamında da ortak hukuk kuralları meydana getirme ihtiyacını doğurmuştur. Konuyla alakalı hukukçular tarafından çeşitli çalışma grupları oluşturularak çeşitli devletlerin hukuklarının birleştirilmesi imkanı üzerinde gayretler sarf edilmiştir. Ancak yapılan çalışmaların birçoğu istenen sonuçlara ulaşamamıştır. Toplumların farklı kültür yapıları, anlayış tarzları, gelenekleri, inançları ve daha birçok etken, hukukların birleştirilmesinin önünde bir engel olarak ortaya çıkmıştır.

   Tarihten günümüze hukukların birleştirilmesi çabalarından genel olarak bahsedildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde yaşanan deneyimlere değinilmiştir.

   Amerika Birleşik Devletleri’nde federal devletin hukuk kurallarının yanında her federe devletin kendi hukuk kuralları da mevcuttur. Örneğin, bir federe devlette yasak olan bir durum başka bir federe devlette meşru kabul edilebilmektedir. Bu durum federe devletlerin kendi hakimiyet alanlarında sahip oldukları egemenliğin bir sonucu olsa da farklılıkların giderilmesi için “restatement” adı verilen tavsiye niteliğinde olan hukukların uyumlaştırılması hatta birleştirilmesine yönelik çeşitli bildiriler yayınlanmaktadır. Anılan bildirilerin federe devletlerin kabulüne dair bir yaptırım gücüne sahip olmaması, kimi federe devletin bu bildiriyi kabul edip kanunlaştırmasına kimi federe devletin de kendi kanunlarını uygulamaya devam ettiği bir sonuca yol açmaktadır.

   Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nın ardından barışın Avrupa kıtasında kalıcılığının sağlanması adına bir birlik oluşturma gayreti ortaya çıkmıştır. Günümüzde Avrupa Birliği olarak anılan topluluk, en başlarda ekonomik bir amaç ile yola çıkmışken zaman içerisinde toplumsal ve siyasal kaynaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bu kaynaşma çerçevesinde üye devletlerin; öncelikle hukuklarının uyumlaştırılması, ardından da hukuklarının birleştirilmesi için direktifler yayınlanmaya başlamıştır. Topluluğa üye devletler birçok hukuk alanında bu direktifler çerçevesinde hukuk düzenlerini uyumlaştırmaya çalışmaktadır. Ancak uyumlaştırma kamu hukuku normlarından ziyade özel hukuk normlarında nispeten daha kolay olabilmektedir. Zira devletler otoritelerinin temelini oluşturan, kamu hukuku normları koymayı, egemenliklerinin bir göstergesi olarak gördükleri için burada normların birleştirilmesine pek yanaşmamaktadırlar. Özel hukuk normlarının eşitler arası uyuşmazlıklara getirdiği çözümlerde, uyumlaştırma çalışmaları bazı aksaklarına rağmen olumlu sonuçlar verebilmektedir. Özellikle medeni hukuk alanında topluluk üyelerinin ortak bir borçlar kanunu olması için çalışmalar aktif halde devam etmektedir.   

   Hukukun birleştirilmesinin sosyo-kültürel zorluklarına rağmen gelişen teknolojik imkanlar ile hukuk normları arasında etkileşimin artması da göz ardı edilmemelidir. Bugün bakıldığında birçok devletin kanunlarında başka devletlerin koyduğu kurallardan, getirdiği çözümlerden yararlanıldığının görülmesi mümkündür. Hatta günümüzde, devletlerin, kendi hukuk düzenlerini başka devletlere ihraç etme gayretinden dahi söz edilebilir.

   Hukukların uyumlaştırma çalışmaları hukukların birleştirilmesine göre bir aşamaya kadar sonuçlar verebilmektedir. Ancak dünya üzerinde tek bir medeni kanunun, ticaret kanununun ve benzeri kanunların hüküm süreceğini kabul etmek, geçmiş tecrübelerin ışığında gelecekte de pek olası gözükmemektedir.

   Konferansın sonunda Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur günün anısına Prof. Dr. Ergun Özsunay’a hediye takdim etti.

 

DEKANIMIZIN MESAJI

HUKUK ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

HUKUK FAKÜLTELERİ

 

 

LOGOMUZUN ANLAMI

SOSYAL MEDYA